Bình hoa, lọ hoa - bình gốm sứ cắm hoa viền vàng
Bình Hoa Trang Trí Nhà, Phòng Ngủ, Phòng Khách Bằng Sứ Trắng Viền Vàng