Bình thủy tinh màu tro hình đèn 2
Bình Hoa Trang Trí Nhà, Phòng Ngủ, Phòng Khách Bằng Thủy Tinh Màu Tro Hình Đèn – BH39