Bình gốm hình học sọc vàng 2
Bình Hoa Trang Trí Nhà, Phòng Ngủ, Phòng Khách Bằng Gốm Hình Học Sọc Vàng – HB31