Bình Hoa Trang Trí Nhà, Phòng Ngủ, Phòng Khách Màu Xanh chấm Trắng – BH20