Bình gốm không nơ 1
Bình Hoa Trang Trí Nhà, Phòng Ngủ, Phòng Khách Màu Hồng Hình Rãnh – BH19