Cây cảnh giả - Chậu cây bạch đàn giả
Cây Bạch Đàn Giả – [60cm]