Bình gốm trắng hình lá 2
Bình Hoa Trang Trí Nhà, Phòng Ngủ, Phòng Khách Bằng Gốm Trắng Hình Lá – BH32